Паспорт сільської ради

ПАСПОРТ

Брестівської сільської/селищної ради

Поштова адреса сільської/селищної ради _с.Брестів вул..Садова 2

Телефони:__6-23-67________________________

електронна адреса (e-mail): brestiv.s-r@meta.ua

1. Місцева рада утворена в __1948_ р.

2. Сільський/селищний голова Сідор Василь Дмитрович (П.І.Б.)

число місяць і рік народження  – 10.01.1952

службовий телефон   –   6-23-67

освіта середня-спеціальна____________________

спеціальність за освітою – технік-електрик_______

        Обраний з 2 -ох кандидатур 25 жовтня 2015  року

        Обирається    другий

         

3. Секретар ради  Решетар Вікторія Іванівна (П.І.Б.)

число місяць і рік народження  – 10.11.1976

службовий телефон – 6-23-67

освіта вища_

спеціальність за освітою  – бібліотекар-бібліограф

Дата обрання секретарем ради – 05.04.2002

раніше обирався секретарем ради – четвертий

4. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)

14

5. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації _-__, в них бере участь ___ чол.

У тому числі:

6. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                                                                                                                                (тис. грн.)

2015р.

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

901.7

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

200.3

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

бюджет розвитку

Субвенція

Дотація

701.4

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

1050.3

поточні

943.7

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

капітальні

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

Із загального обсягу видатків на утримання:

орган місцевого самоврядування

199.7

освіта

564.4

культура

179.0

охорона здоров’я

житлово-комунальне господарство

0.6

інші

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради  

7.Промислові підприємства.

 

На 01.01.2016р.

Всього,

в т.ч.: акціонерні товариства

кооперативна власність

господарські товариства

державна власність

 

ТзОВ

Приватні підприємства

8. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

На 01.01.2016р.

Всього,

в тому числі:

акціонерні товариства

кооперативна власність

державна власність

ТзОВ

фермерські господарства

приватні підприємства

9. Торгівля

 

На 01.01.2016р.

Магазинів в т.ч.:

3

продуктові

3

промислові

інші

приватні

3

Ринків в т.ч.:

стаціонарні

стихійні

продовольчі

промислові

Побутові підприємства

10. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На 01.01.2016 р.

11. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На 01.01.2016 р.

12. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2016

кількість закладів

Медичні заклади

2

в т.ч.

– поліклінік

– лікарень

– амбулаторій

– диспансери

– ФАП

2

– аптека

13. Освіта

 

на 01.01.2016

кіль-кість

в них:

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Школи

3

35

172

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

ЗОШ І-ІІ ст.

2

31

158

ЗОШ І ст.

1

4

12

Шкіл-інтернатів

Гімназій (колегіумів)

Діючих дошкільних закладів

2

2

46

Приміщень недіючих

 –

 –

– 

– шкільних закладів

– дошкільних закладів

14. Закладів культури

 Будинки культури – _1_

 Театри – __0_

 Бібліотеки– _2__

 Музеї – _0__

15. Спортивні заклади та споруди

 

на 01.01.2016

кількість закладів

Спортивні заклади та споруди

16. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

17. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення

Проведення капітального ремонту дороги районного значення.

Проведення ремонту будівель закладів культури.

Сільський/селищний/міський голова ____ ____ Сідор В.Д.

М.П